Fotogalerie
Home
CZ version
ENG version
Horni
Articles Tips a tricks FAQ

Articles

Import of animals to Czech from third (non EU) countries

I'm sorry but not available in english and not sure if even will be..

Úvodem bych rád předznamenal, že tento návod není návodem jak dovézt cokoliv nelegálně, jak se vyhnout poplatkům, či obejít něco jiného. Není ani tzv. turn key bezproblémovým návodem pro komerční dovozce. A konečně nejde ani o dovoz Cites jedinců.

Jde o prostý dovoz jedinců druhů, které nepodléhají žádným zvláštním režimům/ochraně či jsou jinak problematičtí. Ale nebojte se, i tento zdánlivě triviální dovoz má svá úskalí a rozhodně Vám může a taky nachystá nejedno překvapení a nástrahu.

Mám jen dvě zkušenosti a to pokaždé s leteckým dovozem plazů z USA a rád bych se zde podělil o své poznatky, které by mohli pomoci kolegům, kteří něco podobného také plánují, či už dokonce mají v běhu.

Na samém začátku si pro klid duše neodpustím pár užitečných rad, které jsou všem sice jasné, ale v reálu se jimi nikdo neřídí :

1) To, že najdete na internetu stránky prodejce/chovatele, kde jsou na fotografiích nádherné exempláře, ještě nutně neznamená, že :

i) jsou skutečně jeho

ii) jsou-li, pak že tak skutečně vypadají. Samozřejmě se na prezentaci vybírají ty nejlepší fotky nejlepších exemplářů a to ještě nasvícené speciálními zářivkami, případně jsou fotky v PC ještě upraveny

iii) i když ano, tak že tak budou vypadat i jedinci, které dostanete Vy. Spíše počítejte s tím, že bude klika, když vůbec dostanete druh, který si objednáte a věřte, že to není plané sýčkování, zvláště ne u akv. rybiček

2) Ne každý zahraniční chovatel je solidní a je možné mu bez obav sdělit číslo své kreditní karty. Důrazně doporučuji si vše ověřit, pokud možno u známých kolegů chovatelů. Nebyli by jste první, jehož peníze zmizí neznámo kde a vy zjistíte, že někdo takový nikdy neexistoval, natož pak jeho zvířata

3) Ujistěte se, že tento chovatel má zkušenosti s vývozem svých odchovanců do zemí EU, není-li tomu tak, pak vězte, že se může velice snadno stát, že svá již zaplacená a do ČR dodaná zvířata nikdy neuvidíte. Je totiž třeba znát jak vývozní, tak dovozní procedury daných zemí. Nemá-li zkušenosti, pak musí být ochotný je zjistit na své straně a Vy na své a instruovat se navzájem, protože některé dokumenty budete potřebovat Vy od něj a některé případně on od Vás. Je zde samozřejmě možnost dovážet zvířata deklarované jako standardní neživé zboží, ale to důrazně nedoporučuji, jednak kvůli možným postihům, ale hlavně kvůli zvířatům samotným

4) Buďte si vědomi toho, že cena, kterou za své budoucí svěřence zaplatíte chovateli, není konečná. Jak dále uvidíte, tak je s dovozem spojeno poplatků více než dost a v mnoha případech mohou ve svém úhrnu významně převýšit cenu zvířat samotných. Jedná se hlavně o :

i) dopravné

ii) poplatek za veterinářské osvědčení

iii) poplatek za registraci na veterině

iv) poplatek za příjem a uschování na veterině

v) vystavení JSD/SAD (celní dokument, dříve JCD)

vi) DPH

vii) clo

viii) poplatek cargo

ix) parkovné (budete se divit, ale poměrně velká položka)

Předpokládejme, že jste již svého chovatele našli a ten má Vámi žádaná zvířata k dispozici a je ochoten Vám je odeslat. Než budete pokračovat dále, je dobré ujasnit si přesně druh(y), počet, cenu a předběžný termín odeslání. Cenou mám na mysli nejen cenu za zvířata samotná, ale i další náklady s dodáním spojené, viz. výše. Ale zatím nic neplatit, ani zálohu!

Zásadním krokem, který prakticky určuje vše ostatní, je podání žádosti na Státní Veterinární Správu ČR (odd. Kontroly dovozu a vývozu) www.svscr.cz . Žádost musí obsahovat : Data o dovozci (Vás), data o vývozci (chovateli), o jaký se jedná druh(y), počet a kdy má k dovozu přibližně dojít. Raději ale doporučuji nejdříve na SVS zavolat a ověřit si, co vše je potřeba ve Vaší žádosti uvést. Na tuto žádost Vám SVS odpoví a stanoví podmínky, za kterých je dovoz možný (je-li vůbec možný).

V mém případě se jednalo o „Veterinární osvědčení pro terarijní zvířata určená k dovozu ze třetích zemí do České republiky“ a SVVD (společný veterinární vstupní doklad).

Největším oříškem pro Vás bude první doklad, nejde zde totiž o Vás, ale o prodejce, který musí zajistit, aby v den odeslání bylo toto osvědčení kompletně vyplněno a potvrzeno oficiálním ČR/EU uznávaným (na to pozor!!!) veterinářem, který prohlédne zvířata v den, kdy se tato odesílají. Což znamená, že Vy prakticky nemáte možnost toto osvědčení předem zkontrolovat, zda je vyplněno správně a má veškeré náležitosti. Toto osvědčení pak musí přijít spolu se zvířaty v dokumentech, které dostanete od dopravce ještě před vyzvednutím zásilky jako takové. Stejně tak budete potřebovat fakturu od prodejce, nebudu zmiňovat všechny náležitosti, jen upozorňuji na to, že prodejci na faktuře velmi často zapomínají uvést měnu a Incoterms, což Vás později může stát duševní zdraví a peníze na celnici.

Druhý doklad, tzv. SVVDcko je již ve Vaší režii i když ne zcela. Vyplňujete jej sice Vy, ale samozřejmě budete potřebovat i data od prodejce. SVVD je pak třeba nafaxovat 24h předem na stanici vet. kontroly, kam zvířata dorazí.

Co vše s sebou budete potřebovat v den D?

1) Občanský průkaz

2) SVVD

3) Fakturu, není-li v dokumentech, které jdou se zásilkou

4) JSD/SAD, to Vám případně může na letišti za úplatu vyplnit a připravit specializovaná firma

5) Peníze (raději 2x více než očekáváte)

6) Úsměv a dobrou náladu, protože s tím a kapkou servility Vám úředníci mohou přimhouřit oko nad drobnými nedostatky, které sice nejsou podstatné, jde spíše o úpravu než obsah, ale stejně se na nich mohou seknout a odmítnout s Vámi dále komunikovat

7) Také je dobré dopředu vědět kam (na jaký Cargo terminál) Vaše zásilka dorazí, číslo letu, čas příletu, AWB a kde najdete Stanici vet. kontroly a kde celnici

Co na letišti, jak se dostat ke svým novým svěřencům :

1. Nejdříve ze všeho Vaše kroky povedou na Cargo, kde vyčkáte dokud nebudou k dispozici dokumenty k zásilce. Tyto pak vyzvednete (po předložení OP), ověříte, zda jsou všechny.

2. Pak putujete na Stanici vet. kontroly. Tam předložíte OP, SVVD, nákladní list a výše zmíněné osvědčení. Dostanete orazítkovanou kopii SVVD s přiděleným číslem jednacím. Zaplatíte první poplatek.

3. Na celnici se zaregistrujete a po vyzvání předložíte JSD/SAD, OP, nákladní list, fakturu a kopii SVVD. Zde nějakou dobu čekáte, inspekce ŽP se totiž může rozhodnout Vaši zásilku ještě před proclením zkontrolovat. Pak je Vám vyměřeno DPH, případně clo, které zaplatíte na pokladně a po té se s potvrzením vracíte zpět pro papíry

4. Následuje návrat na Cargo, kde předložíte OP a doklad o proclení. Zaplatíte poměrně vysoký poplatek a získáte za něj doklad pro Stanici vet. kontroly

5. Vracíte se na Stanici veterinární kontroly, ale již na výdej, kde předložíte OP a doklad z Carga. Zaplatíte další z řady poplatků a zvířata jsou Vám vydána. Důrazně doporučuji je zde při převzetí zkontrolovat.

Vypadá to možná jasně a v rámci možností jednoduše, ale není. Je to poměrně hodně razítek, vysvětlování atd. Moc Vám nepomůže ani fakt, že jsou tato tři místa od sebe vzdálena, takže pořád přejíždíte a prakticky před každým (částečně s výjimkou Stanice vet. kontroly) je pouze placené parkoviště, kde Vás stojí jmění jen průjezd. Počítejte s cca 2mi až 4mi hodinami strávenými na letišti v případě, že jde vše víceméně hladce. Jednou jsem vyzvedával hady v noci a jednou kolem oběda. Možná logika, že v noci půjde vše rychleji, protože budou malé fronty, zde selhává, protože fronty jsou sice malé, ale prakticky nikdo, kdo by je odbavoval. Naštěstí mají na celnici zvířata přednost před ostatními. Naopak ve dne i přes poměrně hodně větší fronty probíhá vše daleko rychleji.

autor : Radim Soukup

Lampropeltis.CZ, 2008, kontakt
pocitadlo
Valid XHTML 1.0 Strict