Fotogalerie
Home
CZ version
ENG version
Horni
Podmínky aukce

Od zveřejnění pravidel jsme od Vás dostali několik připomínek a zpětných vazeb, o kterých jsme přemýšleli a rozhodli se na ně v drtivé většině reflektovat. A zde jsou zhruba popsány :

Máme finanční prostředky zřejmě pouze na samečka, ale máme zájem o oranžového, bylo by ho možné přidat?

Původně jsme nechtěli, ale vzhledem k tomu, že máme samečků poměrně hodně (z toho oranžové máme k dispozici tři) a bude pro nás zajímavé zjistit, kterou barevnou formu preferujete a jak výrazně moc před druhou, tak jej přidáme jako třetí a poslední položku.

Je možné zveřejňovat průběžný stav aukce častěji než jednou denně.

Chtěli jsme, aby byl stav aukce aktualizován předvídatelně a to jen jednou denně v určitý čas. Nicméně se zdá, že ve většině preferujete raději častější aktualizaci. Pokusíme se tedy aktualizovat stav několikrát denně, ale nemůžeme zaručit, že to půjde vždy.

Nebylo by možné přihazovat i jinak než přes telefon/SMS?

Bohužel ne, na tomto musíme trvat. Jde to, že tímto chceme zamezit (jak to nejvíc půjde) anonymním a neférovým/nevážným nabídkám, které by tak znehodnotili celou aukci.

Nešla by zrušit podmínka, že aukce bude zrušena, když zvířata nebudou ve 100% stavu? Protože pak vlastně můžete aukci zrušit kdykoliv, kdy budete chtít.

Tuhle podmínku zrušení jsme dávali do pravidel, právě kvůli ochraně účastníků aukce. Cena bude zřejmě vyšší a neradi bychom za takovou sumu dávali zvířata, u nichž bychom měli jakoukoliv pochybnost. Je to pravda hodně nepravděpodobné, protože jsme vybrali zvířata, která již několik měsíců bezproblémově žerou (2-4). Nicméně, abychom rozptýlili Vaše obavy, tak změníme podmínku tak, že vítězi by v tomto případě byla dána možnost volby.

Je možné zveřejňovat celé jméno u příhozů?

Umožníme to, ale jen pokud s tím bude daný dražitel souhlasit. V opačném případě pouze iniciály.

Nemohli by jste zveřejňovat celou historii příhozů?

Přišlo nám to zbytečné, ale protože je to Vaše přání, tak ano.

Proč si vyhrazujete možnost zrušit aukci, jestliže vítěz nedostoji svým závazkům, nebylo by lepší automaticky nabídnout hada dalšímu zájemci v řadě?

Myslíme, že nebylo. Víte může se stát, že jeden člověk o trochu přihodí a jeho přátelé v zápětí přebijou tento příhoz tak vysokou částkou, že už se nikdo další neodváží tuto přebít. Tento člověk pak samozřejmě celou aukci vyhraje, ale závazkům nedostojí, takže by se stal vítězem člověk za cenu, kterou by ostatní rádi převýšili, kdyby měli možnost, ale díky té předchozí vysoké částce by jim to nebylo umožněno. Mrzelo by nás to, ale v případě, že bychom měli podezření, že k tomuto došlo, by jsme celou aukci opravdu museli zrušit.

První příhoz musí být vyšší než počáteční cena?

Ne, může být v její výši.

Proč je třeba přihazovat více, když je poslední nabídka starší jak tři dny (10 dnů)?

Rádi bychom tak zvýhodnili zájemce, kteří projeví svůj zájem dříve. Aukce by měla probíhat a žít po celou dobu, ne pouze v poslední den minutu před koncem.Děkujeme Vám za Vaše připomínky a těší nás Váš zájem. Pro nás Pastelky hodně znamenají, je to srdeční záležitost :)

Pravidla jsme upravili dle výše uvedeného textu.Podmínky a pravidla aukce Pastel Kingů


Doba trvání aukce
Aukce začíná dne 17.11.2008 ve 20h večer a končí dne 17.12.2008 ve 20h večer.


Předmět aukce
Aukce obsahuje tři na sobě nezávislé položky (otcem všech těchto Pastelek je téměř jistě Fry a hrdou maminkou MotherShip) :
 1. 1,1 (pár) Pastel Kingů 2008 #12 & #16. Vylíhnuti v první půlce letošního září a zcela rozkrmeni. Samec albino cream pravidelně žere jedno až dvě přibližně gramová holátka týdně, samička albino orange spořádá každý týden dvě gramová holátka. Obě zvířata jsou ve vynikající kondici. Majitel tohoto páru bude jediným v ČR (kromě nás samozřejmě) a jeden z mála v Evropě, který bude mít vlastní pár Pastel Kingů. Bude trvat ještě mnoho let, než přestanou být vzácné a budou pouze vzácnější krásnou korálovkou.


 2. Pastel King Pastel King 3. 1,0 (sameček) Pastel King* 2008 #15. Vylíhnutý v první půlce letošního září a zcela rozkrmen (1 gramové holátko týdně, jen výjimečně bylo třeba naříznout holátku hlavičku). Barevná varianta albino cream.


 4. Pastel King 5. 1,0 (sameček) Pastel King* 2008 #10. Vylíhnutý v první půlce letošního července a zcela rozkrmen. Je to náš letošní největší žrout, každý týden si vezme 2-3 dvougramová holátka, takže není divu, že je v současnosti i naší největší letošní Pastelkou vůbec. Je prakticky, že bude moci pářit bez problémů ve dvou letech, ne-li již ve svém roce, i když to bychom neradi slibovali. Barevná varianta albino orange.


 6. Pastel King

Kdo se může zúčastnit aukce
Osoba starší osmnácti let, která je občanem ČR či SR


Počáteční cena
 1. Vstupní (počáteční) cena páru je 15.000,-
 2. Vstupní (počáteční) cena samečka cream je 7.000,-
 3. Vstupní (počáteční) cena samečka orange je 7.000,-

Aktuální cena
Tj. výše nejaktuálnější nabídky k dané položce aukce. Bude aktualizována tak často, jak to jen bude možné, nejméně jednou vč. kompletní historie nabídek. U nabídnutých cen budou iniciály (celé jméno bude-li s tím zájemce souhlasit) zájemce o jehož nabídku se jedná a také datum, kdy byla tato nabídka učiněna

Způsob přihození
Přihození je, z důvodu zamezení možných manipulací, možné pouze a jen telefonicky a to na čísle 724 235 193. Nedovoláte-li se, pak je toto možné i přes SMS zprávu (nikoliv z internetu). Ta musí obsahovat celé jméno a informaci, zda je možné jej celé zveřejnit, výši nabízené sumy, poznámku které z položek se tato suma týká a kontaktní tel. číslo (není-li shodné s tím, ze kterého je zpráva psána)

Minimální příhoz
Minimální příhoz u páru je 1.000,- a u samečků 500,-. V případě, že je předchozí nabídka k dané položce učiněna před více než třemi dny, pak musí být nová nabídka nejméně o 10% vyšší než předchozí, jestliže před více jak 10 dny, pak nejméně o 20%.

Informace o převýšení Vaší nabídky někým jiným
V tomto případě bude tato informace ihned odeslána na Váš telefon, který uvedete jako kontaktní. A samozřejmě tuto informaci také naleznete co nejdříve na našem webu.

Vyhlášení výsledků aukce
Oficiální vyhlášení výsledků aukce proběhne na našich stránkách 18.12.2008 a držitel(é) vítězných nabídek pak telefonicky.

Zrušení aukce
Vyhrazujeme si právo zrušit aukci či její výsledky, ať již u všech či pouze u jedné či dvou ze tří položek, v těchto dvou specifických a nepravděpodobných, ale přesto možných případech :
 1. Nedostojí-li výherce(i) svým závazkům do tří pracovních dnů od vyhlášení výsledků a rozhodneme se nekontaktovat dalšího v řadě


 2. Nebudou-li dotčené pastelky ve 100% zdravotním stavu a vítěz s tím bude souhlasit

Vaše Korálovky.CZ (Radim & Martina)* Možná Vám přijde samotný sameček Pastelky jako ne příliš lákavá nabídka v okamžiku, kdy jej nechcete jen pro potěchu oka, ale rádi by jste Pastelky i odchovali. Je tomu ale naopak, samotný sameček Vám dává možnost založit za poměrně nízkých finančních nákladů vlastní chov Pastelek. Jak víte, tak je Pastelka vlastně albino thayeri, která má svůj albino gen vypůjčený od ruthvenek. Stačí si tedy k samečkovi Pastelky pořídit jednu až tři thayeri samičky a v první generaci dostanete hetero albino Pastelky, ve druhé generaci opětovně křížené se samečkem již bude ve snůšce polovina albino Pastelek a druhá polovina hetero albino Pastelek. Navíc se tím dostanete o krok dál k dokonalosti, protože jedním z hlavních cílů při chovu Pastelek, je zvyšování podílu thayeri krve na úkor ruthveni. Ze stejného důvodu nedoporučujeme pořídit si k samečkovi Pastelky samičky albino ruthveni. Sice tak dostanete albino Pastelky hned v první generaci, ale pouze za cenu toho, že velmi posílíte ruthveni krev a to z ani ne 10ti procent na více jak 50% a Pastelky tak ztratí velkou část svého kouzla.

Koralovky.CZ, 2008, kontakt
pocitadlo
Valid XHTML 1.0 Strict